Friday, October 11, 2013

Beberapa Contoh Ayat dalam Bahasa Arab(BA)


Ramai pelajar Bahasa Arab(BA) lemah dalam kemahiran menulis. Salah satu sebabnya ialah kerana tidak menguasai bentuk-bentuk ayat-ayat dalam BA. Seringkali pelajar akan terikat dengan ayat-ayat ringkas yang diajar dalam pelajaran Nahu, Apabila mereka ingin membentuk ayat-ayat sendiri untuk menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang sebenar, mereka akan menghadapi masalah. Artikel ini akan mengemukakan contoh-contoh ayat dalam BA untuk digunakan bagi tujuan tersebut.
Ayat-ayat BA, seperti juga bahasa-bahasa lain adalah pelbagai, malah ia sangat kaya dengan kepelbagaian bentuk, gaya dan ragam yang digunakan dalam berbagai suasana dan keadaan.  

No comments:

Post a Comment