Friday, December 2, 2011

Beberapa Isu berkaitan Bahasa Arab

Terdapat beberapa isu yang patut diberi perhatian. Isu-isu tersebut kadang-kadang terlepas pandang oleh pelajar-pelajar mahupun mereka yang boleh dianggap mahir dalam BA. Isu-isu ini mempunyai kaitan dengan ilmu Saraf, Nahu, terjemahan dan lain-lain.
Isu pertama:
Dalam BA, kadang-kadang sesuatu kata-kerja akan menggunakan dua format saraf (الوزن الصرفي). Contohnya, katakerja (َرَجَع) digunakan dalam dua bentuk; iaitu lazim dan muta'addi. Dalam bentuk lazim , ia memberi makna 'kembali', sementara dalam bentuk muta'addi ia memberi makna 'mengembalikan'.
Namun, dalam bentuk kata-kerja melampau (muta'addi), ia menggunakan dua format; 1) فَعَلَ
2) أَفْعَلَ.
Kedua-dua format di atas memberi maksud yang sama, iaitu 'mengembalikan. Namun di dalam al-Quranul Karim, format yang digunakan ialah (فعل) sahaja. (Lihat Surah al-Mulk, ayat 3&4, Surah al-Sajdah, ayat 12, Surah al-Buruj, ayat 8) dan lain-lain lagi.
Ini bermakna bahawa َرَجَع digunakan sebagai lazim dan muta'addi. Ini adalah salah satu daripada ciri-ciri BA, iaitu satu format saraf (wazan) digunakan untuk lebih dari satu makna. Namun ramai yang terlepas pandang dalam perkara ini. Isu-isu seperti ini tidak dibincang dalam buku-buku Nahu yang khusus, tetapi boleh didapati dalam buku-buku berkaitan Linguistik. Antara buku-buku yang menyentuh perkara ini ialah 'Adabul Katib' karya Ibnu Qutaibah, Islahul Mantiq karya Ibn al-Sikkit, kitab al-Fasih karya Tha'lab dan syarah-syarahnya seperti Syarh al-Fasih karya Ibnu Hisyam al-Lakhamiy dan lain-lain seumpamanya. Kesimpulannya, al-Quran hanya menggunakan format (فعل) dan mengabaikan penggunakan format (أفعل). Untuk mendapat gambaran yang lebih luas, penulis mencadangkan pembaca merujuk Mu'jam Fahras al Quran dan lihat kata dasar (رَجَعَ).

Isu Kedua:Terjemahan perkataan 'Fitnah' (فِتْنَة)
Walaupun perkataan fitnah berasal daripada BA, namun setelah dimelayukan, perkataan tersebut tidak lagi menepati makna asalnya. Isu yang ingin diketengahkan di sini bukan dari sudut makna perkataan dalam Bahasa Malayu, kerana sesuatu perkataan asing yang menyeberangi masuk ke dalam bahasa yang lain dengan apa cara sekalipun, tentu akan mengalami sedikit sebanyak perubahan dari segi makna dan penggunaan. Apa yang ingin dibincangkan di sini ialah dari segi kesalahan menterjemah perkataan ini daripada teks Arab (contohnya al-Quran atau Hadith) ke dalam Bahasa Melayu. Anihnya, ramai orang yang menterjemahkannya, dengan mudah terpengaruh dengan makna perkataan yang sudah sedia ada di dalam Bahasa Melayu. Kerana itu didapati ada orang yang memahami bahawa fitnah dalam BA adalah sama maknanya dengan makna fitnah dalam Bahasa Melayu. Ini adalah satu kesilapan. Sepatutnya, dalam hal ini, seseorang harus merujuk kepada makna sebenar perkataan dalam bahasa asal, terutama apabila perkataan ini mempunyai banyak pengertian dan hanya dapat ditentukan berdasarkan konteks ayat. Mu'jam al-'Arabiy al-Asasi, ketika menerangkan makna kata-kerja ini, (lihat فَتَنَ) telah menyebut beberapa makna, namun tidak ada satupun yang mempunyai pengertian dengan makna yang difahami dalam BM. Di antara makna-makna yang disebut ialah, menggoda, mengalih pandangan, mengazab, dan menguji. Dalam sebuah kamus Arab-Melayu, ditulis.....
Isu Ketiga: إنَّ المخففة
Penulis mengutarakan isu ini dengan tujuan mengelakkan kekeliruan yang mungkin berlaku terutama bagi mereka yang tidak mendalami BA. Dalam Surah al-Qalam, ayat 51, Allah berfirman:
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لمّا سمعوا الذكر ويقولون إِنَّه لمجنون
Terjemahannya ialah: Dan sesungguhnya orang-orang Kafir benar-benar memandangmu dengan pandangan tajam ketika mereka mendengar al-Quran, dan mereka akan berkata dia (Muhammad) adalah seorang yang gila.
Mungkin ada orang akan menterjemahkan وإِنْ (terutamanya jika terjemahan secara spontan) di awal ayat dengan "Dan jika..." Ini sudah tentu suatu kesilapan.