Saturday, July 24, 2010

Beberapa Pendekatan Baru dalam pengajaran BA

1-Pendekatan gabungan perkataan

Pendekatan ini bermaksud, murid diperkenalkan dengan perkataan dalam suatu bentuk gabungan dengan perkataan yang lain di mana ia biasanya digunakan. Contohnya, kata-kerja biasanya digabungkan dengan kata-nama di mana gabungan di antara keduanya membentuk: (Fi'l + Fa'il). Contoh kedua, kata-nama digabungkan dengan suatu kata-nama lain. Gabungan ini akan membentuk: (Mubtada' + Khabar). Jadi, semua perkataan akan digabungkan dengan perkataan yang lain yang akan membentuk satu ayat yang lengkap atau separa-lengkap.

Tujuan pendekatan ini ialah untuk memudahkan para pelajar memahami struktur ayat BA dan sekali gus membantu mereka mempraktiskannya.

Apa yang diperlukan oleh para pelajar sebelum didedahkan dengan pendekatan ini ialah mereka harus faham jenis-jenis perkataan dan dapat membezakannya. Contohnya, pelajar dapat membezakan di antara kata-kerja, kata-nama dan kata-sendi dan lain-lain.

Pendekatan ini juga memudahkan guru untuk menyediakan latihan kepada murid-murid. Ia boleh menjadi asas kepada pembinaan ayat.

Pendekatan ini tidak akan menyebabkan pelajar tenggelam dalam istilah-istilah yang kadang-kadang mengelirukan. Pendekatan ini adalah sejajar dengan konsep al-Nahw al-Wazifiy yang menekankan kepada penggunaan bahasa.

Bagi membantu pelajar membezakan jenis-jenis perkataan serta fungsinya, suatu pendekatan baru mungkin diperlukan. Sebagai contoh, katanama mungkin dipecahkan kepada beberapa pecahan lain seperti, katanama, katagantinama, katasifat, katanama terbitan dan lain-lain sambil menerangkan fungsi masing-masing secara praktikal.